Sjampetter Michel

11 gebooije van 2015: Kend’t veraol.

Kend’t Ver’aol van de 11 gebooije al, tis waor ge oe eige aon moet houwe mee carnaval !!!
En addet mar krek in de smieze et, dadde mar goed op deez Gebooije let
Nim alles meej carnaval meej ‘n korrel zout, anders gaot t zekers fout
Draai de wereld mee carnaval op z’n kop, dan kunde oe leut op .
’T vrouwke motte meej deez daoge extra goed verwenne, ok al zit ze achter de breipenne
Vrolijke Tullepetaonse note willen we deez jaor ore en daor hoef ik oe toch nie voor aon te spore !!!
Eela !! wa zien ik nou toch aon jou? Oe kiel zit nog in de vouw !!!
Raok nie van oe suus bij allenig een goei veraol, tis pas op nivo in ons eige taol!
Aon de toog oorde pas de leutigste veraole, da wor wel aanders adde mot betaole
Of ge ‘t nou gelooft of nie, ONS leutfeest is toch ommes ‘t veraol van ‘n genie
Laat n ieder zich aan deez Gebooije ouwe, dan zijde nun echte Tullepetaon, NUN GOUWE !!

Sjampetter Michel – 11 gebooije 2015 – Roosendaal – Tullepetaonestad

Sjampetter Michel - De 11 gebooije

print