Roosendaals dialect – Roosendaols woordenboek

Onderstaand een aantal typische Roosendaalse gezegden en woorden.
Kende gij ze amaol?

Roosendaals dialect


Roosendaals: Gezegden

aan de gang houden ouwet gaonde
Als ik je te pakken heb, dan zal ik je Ak oew, zak oew
Bijt die (hond) als ik hem aai bettie akkum aai
dat kan me niets schelen da kamme nie schille
Er moeten inkomsten zijn. Ut schouwke mot blijve róóke.
ga je eens aankleden ga d’oe eige is optaokele
heb je het naar je zin edde oewen draai
Het is toch wat! Tis toch wèèrd!
het kan me niet schelen ik trek me nerreges wa van aon
het kan me niet schelen da kamme nie schille
Hij is erg zat IJ’s zo zat as ’n melijer
Hoe gaat het ? Niet om over naar huis te schrijven. Oe gaoget? Ut kan gin stoefe lije.
hoe je mond houdoe bakkes
Iemand een reprimande geven. voor een grove fout of nalatigheid Iemaand ’n bukkem geve.
Ik ben bek af; Ik heb erge dorst Ik kan nie mir tuffe
ik ben blij dat je er bent. ik zijn blij dagge d’r zijt
Ik ben doodop. Ik zijn tenne.
ik ken hier de weg niet ik ken ‘ier glad gin eg of steg
je kan niets meer met hem meej em is gin laand mir te bezeile
Niet iedereen is even slim. G’et mèènse en g’et pottelooje.
Onnodig te zeggen dat ik u dankbaar ben. En dagge bedaankt zijt da witte.
Opgeruimd staat netjes. Schòòn waark.
Verkering gehad hebben met. In de wei geloopen emme mee.
verliezen met kaarten nat gaon
wat is er nu weer wanouwir
wat is het toch een aparte wad ’n gaolipaop
wat maak je er een puinhoop van wa zijde ’t aon’t begaoje
Zal ik je eens wat zeggen. Zal ‘k oew ’s wa zèège
zo had ik het precies gedacht net wak docht
He Roosendaaler! Hoe gaat het met jou? Eej Tullepetaon! Oe ist?

Roosendaals: Woorden

A

aan aon
aan beide zijden laangst weerskaante
aanhalen fóólen
aanharken rijve
aanrechtdoek schotteldoek
aanstaren aongaope
aap aop
aardappelen èèreppels
aardappelschilmesje èèrpelscheller
aardbei èèrebezie
aardbeien èèrebeezies
aardbeienmandje èèrebeziemaandje
accomodatie akkemedaosie
accountant akketaant
achter elkaar achter mekaore
achterbuurt griebes
achterna rijden achterop rije
alpino klotje
als as
als ik ak
als je adde
antwoord aantwoord
armoede aarmoej
as (van verbranding) assie
asfalt makkedam

B

bedrag aan geld sommeke geld
begrijpen verstaon
bekvechten akkenaaie
België Bels
Ben je gek? Zijde benukt?
Ben je gek? Zijde gek?
Ben je stapelgek? Bende besodemieterd?
ben/was/geweest zijn/waar/gewiest
beneden beneeje
berg baarreg
Bergen op Zoom Baarege, Krabbegat
beschuitenpap poetjespap
beschuitenpap. poetjespap.
bezem bessem
bezemstelen bessemsteele
bezorgen bezorrege
bezwangerd op zaot gezet
biertje pilske, bierke
bijleggen (bv geld) bijlappe
bijna bekaant; mekaant
bijna bekaanst, bekaant
bladen bloaje
bloemen blomme
bloemenmarkt blommemart
bodem bòòiem
boompje bòòmeke
boontjes bòòntjes
borrel neut
borstrok lijvet
bosbessen klokkebaaie
boterham bammetje
boterham botteram,
bramen brembezies
brandnetel broeinetel
bretels grééle
brutaal astraand
bullebak oesem

C

carnaval vieren in Roosendaal tullepeteren
Carnavalskrant Kwakkelkraant
chagrijnig de peej in ‘ebbe
chocola sjoklaat, kwatta
chocolademelk poejersjeklaot
chocolademelk poeiersjeklaot
circus sirrekus
creatie kreejaosie

D

daar giender
dadels smèèrlappe
dakkapel koefles
dakkapel kuveles
darten vogelpikke
dat da
dat er dat ‘r
Dat ik je bedank, dat weet je. Dagge bedaankt zijt, da witte.
dat je dagge; dadde
dat je het dag’t
Dat meen je niet! Da méénde nie!
dat vrouwtje da vrouwke
Dat weet je toch wel? Da witte toch wel?
de d’n
de Bredaseweg d’n Baon
de eerste d’n éérste
de Kade d’n Kaai
deksel scheel
denken prakkezeere
denken/dacht/gedacht dèènke/docht/gedocht
deuk buts
dijen bille
doodmoe afleggeskloar
doodmoe afleggesklaor
doodmoe zijn ik zijn tenne
drempel dùrpel
duizend duuzend

E

een ‘n, n’n
een aap ’n aop
een Belg nun Bels
een dikzak n’npapzak
een ezel ’n ezel
een heleboel ’n éélen oop
een hond ’n ond
een huiler ’n blèèter
een kop koffie n’n bak koffie
een leuk kind ’n nijig jong
een meisje un meske
een viezerik ’n vùllek
een zak frites n’n buil friet
eigenaar eigenaor
eigenaardig ampetaant
elastiekje stiekske
er een potje van maken ’t begaoie
er zijn er veel ’t stikt ‘r de moord van
er zijn er veel d’r zijn d’r veul van
erf waarf(t)
erg aareg
erg vol staampvol
ergens ieveraant
ergens ieveraans
eten kleinmaken bouwe, prakke
eventjes effekes
expositie ekspeziesie
expositie exposiessie
ezel ’n ezel

F

Fijnaart de Fendert
flessenreiniger flesse reniger
frietkraam frietkaar, frietkraom

G

gaan gaon
geelgors schrijver
geen gin
Geen sprake van aon me nooit nie
geeuwen gaope
gekkerd/mallerd lilleke zot
geleden geleeje
gelijktijdig impesaant
gelijkwaardig naovenaant
gemakkelijk makkeluk
gemeenspelen smousjassen
gemenerik lillekerd
genoeg genogt
gevonden gevonne
gewerkt geworreke
gewicht op de hand schatten kwikke
gezamelijk gezaomelek
gillen kwèèke
ging gieng
glas frisdrank glaoske prik
glazen knikker glaoze tillekes
glazen knikkers tillen
goed bij elkaar passen fokkedere
goed bij elkaar passen akkedeere
goed met elkaar op kunnen schieten akkedere
goedmoedige vloek jirrekesvanmeraante
graag gèère
groot snoepje bakkesvol
grote libelle glaozemaoker
grote libelle negesteker
grote metalen knikker bommeket
grote toffee bakkesvol

H

haarborstel haor buirstel
haasten jakkere
handjes van een klein kind pollekes
hapjes apkes
hard aart
hard praten, gillen kwèèke
hark rijf
harmonie aarmenie
hart art
heb je edde, edde gij
Heb je het of krijg je het? eddet of krijdet
Heb je ook shag bij? Hedde gij ok sjek bij?
heb jij edde gij
hebben emme
heeft et
heen en weer gelopen weg en weer gelòòpe
Heerle (N.B.) Èèrrel
heimwee vaort
heimwee hebben vaort emme
helemaal éélemaol
helemaal jimmaol
helpen/hielp/geholpen ellepe/ollep/gollepe
hemel eemel
herberg arebaarg
hersteld ersteld
het ’t
het grasveld de bleik
Het kan me niets schelen. Ut kan me niks verschille.
het motregend ’t smost
het motregent `t smost
het plafond ’t zolder
Het regend. ’t staot te regene.
hier ier
hij ij
Hij heeft het verprutst. ij egget begaojt.
hij is niet slecht tis ginne kwaoie
Hij loopt snel. IJ eed de gaank der in
Hij werkt in de tuin. Hij is in d’n of bezig.
Hoe gaat het met jou? Oe gaoget meej oe?
hoepelen repe
hoeveel oeveul
honderd onderd
hoogheid òòg’ed
hoogmoedig zijn ’n èèr emme
hoor wor
horloge orlozie
horzel bliendaos
horzel/paardevlieg bliendaos
hout voor bakkersoven musterd
huilen blèète
huilen jaanke
huilen schrééuwe
huilerig moederskind moesjaanker
huisje ùiske, kot
huiskamer d’n uis
hurken ukke
hutspot peestaamp
hutspot peejstaamp

I

iemand die het hoog in de bol heeft kaole kakker, nun kakker
ijsco piekelo
ik ben ‘k zijn
Ik ben doodmoe. ‘k zijn kepot, kep ginne assum mir
Ik ben doodop ik zijn verslete
Ik ben het beu. Ik zijn d’r klaor mee.
Ik ga een stuk wandelen, Ik gaon ’n stukske kuiere.
Ik heb geen zin. ‘k eb gin zin.
Ik heb het kou. ‘k eb ’t kouw
Ik heb het toch gezegd! Ik em ut toch gezeed!
ik heb slaap ik zijn lui
ik kom uit ik zijn van
Ik was daar gisteren nog. Ik zijn daor giestere nog gewiest.
In de winter als het gevroren heeft. Swienters at gevrozen eet.

J

ja jot
jaar jaor
jas frak
je oe
Je bent een lekker ding. Gij zijt een schòòn dieng. Gij zij un mooi diengske.
jeuk juuk
jezelf oeweige
jij gij
jongen kul
jongetje brakske
jouw oew
juist sjuust
jullie gullie
jurk klééd

K

kaars kerske
kaarten kaortje lèège
kaatsebal stiekebal
kade kaai
kadetjes piestelees, piesteleekes
kalfje kiepke
Kalsdonk Kasdonk
kapot maken verinnewere
kapuchon piek
kauwen knaauwe
kersen krieke
kibbelen akkenaaie
kikker puit
kikkers puite
kikkervisje dikkop
kinderkopjes (straatwerk) kasseien, kienderkopkes
kindje kientje, pukske
kip tiet
kippenhok tietekooi
klap peut, tets
klapraampje bovenlicht
klein kind pegatter
klein kind pralleke
kleinigheidje akkefietje
kleren bulle
kletsen waawelen
kletsmajoor ouwoer
knikker tilleke
knikkeren met ijzeren knikkers bommekette
knikkerspel met grote metalen knikker bommekette
knolletjes tollekes
knolraap knorraap
koekje koekske
kofferbak (auto) kattenbak
kom je uit zijde gij van
Kom je uit Kalsdonk Zijde gij van Kasdonk
Kom jij dadelijk? Komde gij straks?
komen komme
koolmees biedief
kop koffie bakske leut
kopje kommeke
kopje koffie tas koffie
kopje koffie bakske koffie
kou(de) kouw
krabben kraauwe
krabben (bij jeuk) kraawen
krant kraant
krassen schramen
kruisbes stikkebesie
kruisbessen stikkebezies
krukje pikkeltje
kuikens pielekes
kwajongen kwaojong
kwajongen brak

L

laailichten gevaarlichten
laarzen lèèrze, botte
laatje laoike, schùifke
laatste leste
ladder leer
lade schuif
lammetje lammeke
lamp laamp
lampje laampke
langpoot (spin) aaiemaai
langs de deuren gaan met koopwaar leure
langs de deuren uitventen leure
lawaaimaker kwèèker
leuk leutig
libelle spaonse naaier
liedje lieke
liefje liefke
liegen jokken
logisch wiebes
lol, plezier leut
lopen gaon
luilak luie faant
lunchen schoften

M

macaroni macceronie
mannelijk geslachtsdeel gemacht
marechausse aoremutse
Markt Mart
markt mart
Meen je dat? Méénde da?
meikever meulenèèr
meisje meske
meisje pralleke
met meej
met elkaar overweg kunnen akkedéére
met uien mee juin
met veel vaart (snelheid) mee veul gaank
met z’n allen meej z’n ammaole
met z’n allen tegelijk mee gelijke man
mier muurzeiker
mijn munne
mijn moeder òòns ma, òòns moeder
mijn vader òòns pa, òòns vaoder
Misvormde voeten Orlevoete
moeten motte
molenstraat meulestraot
mooie gèève
mooie schòòne
muntje werpen mittiesse
muziek meziek

N

naar naor
naargelang naovenaant
naast neffe, neeve
naast neve
nee nèèje
nee néét
nergens nieveraans
niemand gin mèèns
niet nie
niet meer nie mir
niets doen laanterfaante
niksnut galiepaoper
Nispen Nipse
nootjes nòòtjes

O

onbehoorlijk abbetaant
onbesuisd onbezouwe
ondertussen impesant
ondertussen impersant
ongecontroleerd onbezouwe
ongure buurt griebes
onzin vertellen maauwe
ook ok
oorbellen oorbellekes
oorwarmers oremutse
op de hand wegen wikke
op je donder krijgen schelles krijge
op je hurken zitten op oew ukke zitte
opnieuw overnuuwt
opscheppen stoefe
opschepper blaoskaok, stoefer
opschieten affeséére
opschieten avvesere
Oudenbosch Ouwe(n)bos
over enige tijd sebiet
overrijp bùikzoet
overwegen prakkedèènke

P

paard pèèrd
paardenstaart pèèrdestèèrt
paardje perdje
pantoffels sloffe
parelhoen tullepetaon
parfum ruuk
permitteren permetere
pet klak
piekeren prakkezeere
pier/worm pieraos
pissebed muurvaareke
pistolet piestelee
plagen/pesten puuken
planten plaante
plastic plestiek
plezier leut
plotseling inééns
poetsdoek bulleke
politie pliesie
politie pliessie
politiecel kot
portret petret
potverdorie gatverdikke
Praat niet zo hard ! Kwèèk nie zo !
precies krek
prikkeldraad pinnekesdraod; pindraod
providiekast schapraoi
pumps akskes

R

raadhuis raod’uis
raam licht
raapstelen keeltjes
raar oarig
raar raor, aoreg
raar persoon deuzigen bats
ragebol raversbol
rare snuiter rare snoes’aon
redetwisten akkenaaie
roepen/riep/geroepen roepe/roop/gerope
rondom rommetom
Rondom het huis. Rommetom ’t uis.
rood rooi
Roosendaal Roosendaol
Roosendaler Tullepetaon
rubber kaatsballen stiekeballe
ruiken ruuke
ruïne rinnewaosie
ruïneren rinnewere
rustig zijn oe gemak ouwe
ruzie maken akkenaaie

S

schaatsen schètse
schel.[ schil ] schellukke.[lapje kaas of vleeswaar.
schoenveters niessels
schommelen touteren
schop spaoi
seringen kruinaogels
sinaasappel appelesien
Sint Hubertus broodjes ùpkes
Sint-Willebrord t’ (H)eike
Sinterklaas Sienterklaos
sla slaoj
slaan/sloeg/geslagen slaon/sloog/gesloge
slager slachter
slapen slaope
slapen/sliep/geslapen slaope/slopte/geslaope
slappe ranja zuurkeswaoter
slecht weer kwaoi weer
slippers sleffers
slippers sloefe
smoezen konkelefoeze
snel meej gáánk
snel opeten snaaie
soeplepel pollepel
soms sommetije
spaken spééke
spartelen lillepòòte
spekzwoerd spekzwerdje
spelen speule
spelen speulen
splinter splienter
spoorbomen de schuive
spoorbomen schuive
spugen tuffen
staan staon
staan/stond/gestaan staon/stong/gestaon
station staosie
station stasie
stoep plets
stof smoor
stof happen smoor frète
stompen stoempe
straks sebiet
stuiterbal butsbal
suikerbiet sùkkerpeej

T

taal taol
tafel taofel
tasje rittekuleke
televisie tilleviesie
toegejuigd toegejoge
toffee brok
tot ziens houdoe
tot ziens oudoe, houdoe
trechter trefter
trottoir stoep
trottoir plets/stoep
tuin (h)of
tuinbonen boeretééne
tuinbonen labbòòne
tuinterras plets
twisten bakkeleie

U

U gij
ui juin
uien juine
uitglijden uitschuiven
uithoren funtere
uitrusten schoove
uw oew

V

vaatdoek schotteldoek
vader ouwe
vanzelf vaneiges
varken kuus
veel veul
veel te veel veulste veul
vergiet stermijn
verhaal ver’aol
verkleden verkleeje
verleden verleje
verliezen verliere
verrader fariezeejer
verschrikkelijk vrééd
verstoppertje spelen wegkruiperke speule
vies ontig
Vijfhuizenberg Fuis
viooltjes figelette
viskuit zaojers
vla vlaoi
vlaai vlaoi
vlaamse gaai hanniebroek
voorhoofd stui
vorig verleeje
vorige week verleje week
vork (ver)ket
vragen/vroeg/gevraagd vraoge/vroog/gevroge
vreemde vremd volk, nen aorige
Vrouwemadestraat Vermaoi
vuurwerk vuurwaark

W

Waar is hij? Waor is ie?
wanten waante
warm waarem
Was het er druk? Heel druk! Waart’r veul vollek? Da gao nogal!
wat wa
wat een wad ‘n
Wat ik wil zeggen. Wa’k wou zèègge
Wat wil je nou van mij Wa wilde gij nou van mijn
Wat zeg je? Welluk?
Wat zeg je? Wa zeede?
we hebben w’emme
weer wir, alwir
Weet je dat ook? Witte da ok?
Weet je dat? Witte da?
weggaan op bevel opsodemietere
wel ja bij jot
welke uukke
welke ukke
werk waark
wesp sperreweps; perreweps
wespen sperrewepse
Wie ben jij? Wie zijde gij?
Wie zegt dat Wie zee da
Wie zegt dat? Wie zee da?
witlof siechereislaoi
wol sjet
wortel peej
wortelen peeje
worteltjes peejkes
Wouwse Plantage Pindurrep, de Pin

Z

zadel (van een fiets) zaol
zak zakske
zakdoek snotlap
Zal ik maar zeggen. Zak mar zegge.
zandaardappelen zaandjanne
Zeeland Zeelaand
Zegge de Zeg
zei zee
zet hem op gift ‘m kèès
zeuren maauwe
zeuren zaoge
zeurpiet, zeveraar zéémelèèr
zij (mv) zullie
zo gezegd zo gezeed
zometeen sebiet
zulke zukke

Bron: mijnwoordenboek.nl


print