• Roosendaals Lieke vertaling
 • Kend’n kloek meej pielekes
 • Tiete, jonge krielekes
 • Sperrewepse, aaiemaaie
 • Spaonsche naaiers, klokkebaaie?
 • Witte gij wa butse zijn?
 • En wa aoremutse zijn
 • Stikkebezies, figelette
 • Stiekeballen en verkette?
 • Kende lijvet en ’n klak
 • Piestelees en pletse?
 • Waarde vroeger ok n’n brak?
 • Reede gère schètse?
 • Lustte gy n’n brok, ’n daol
 • En hechte boeremikke?….
 • Dan zijde gij van Roosendaol
 • Dan zijde net as ikke
 • Protte van ’n kommeke?
 • Zaoijers en ’n ommeke
 • Van ‘den dieje, uuke, zukke?
 • Zitte wel is op oew ukke?
 • Kende gij een meuleneir
 • En n’n ouwen zeemeleir?
 • D’n ‘Brandaarref ‘en de ‘Griebus’?
 • Zegde dan: ‘d’as nogal wiedus’
 • Kende gij n’n bommeket?
 • Edde wel is stillekes
 • pottebakkers opgezet
 • In de plek van tillekes?
 • En begreptet allemaol:
 • ‘Kreukels’, ‘krieke’, ‘krikke’?
 • Dan zijde gij van Roosendaol
 • Dan zijde net as ikke
 • Kende glaoze tillekes?
 • Ro¨lde wel is stillekes?
 • Edde wel is durgedouwe
 • Of vor oewen bal ge’ouwe?
 • Witte ’t nog van ‘n’n voet knuut?
 • ‘Van de meet’ en ‘oovrenuut’?
 • ‘Knuusje foepe’, ‘ouwers’, ‘durris’?
 • x
 • x
 • Stongd’op zaod of waorde plurris?
 • Rokte záaltij, flipte nooit?
 • Edde schoot gegeeve?
 • Zijde gij wel is gedooit
 • Of bleefd ‘aaltij leeve?
 • Spulde gij altij reejaol
 • En zeigde: ‘gatverdikke’?
 • Dan zijde gij van Roosendaol
 • Dan zijde net as ikke
 • Kende gij kastrollekes,
 • Tollekes en pollekes,
 • Juine, hartjes, lange luite,
 • Geile goepers, fiepers, puite?
 • Spulde wel is baor of vlaoi?
 • Kende gij wel de Furmaoi?
 • Staoltjes, Viesdoonk, Fuizenbaarreg?
 • Zeg maor jao-’t is nikske ’n aarreg….
 • Witte atter neve’n is
 • Wa ge dan mot zeige?
 • Witte wa ne geive ’n is?
 • Kunde kortje leige?
 • En verstaod’oons eige taol:
 • ‘Kwee^ke’, ‘kweike’, ‘kwikke’?
 • Dan zijde gij van Roosendaol
 • Dan zijde net as ikke
 • x
 • Bron: de Roosendaalse Bode
 • De tekst van het Roosendaals Lieke inclusief “vertaling”
 • kloek- kip die broedt of pielekes(kuikens) heeft
 • Tiete zijn kippen, jonge krielekes zijn krielkippen
 • sperrewepse zijn wespen, aaiemaaie zijn langpootmuggen
 • Spaonse naaiers zijn libellen, klokkebaaie zijn bosbessen
 • Butse zijn deuken
 • aoremutse , hoge harige kolbak die de marechaussee droeg
 • stikkebezies zijn kruisbessen, figelette zijn viooltjes
 • Stiekeballen, kaatsballen van elastiek, verkette zijn vorken
 • Lijvet is een borstrok, hemd en ’n klak is een pet
 • piestelees zijn broodjes, de plets is de stoep
 • Brak is kwajongen ( komt van hondenras brak)
 • gère is graag, schetse zijn schaatsen
 • brok, toffee, snoep. Daol is een dadel
 • hechte boerenmikke is eigengebakken boerenbrood
 • x
 • x
 • Protte van is spreken over. Kommeke is een kopje
 • zaoijers, kuit. Ommeke is hom van een vis
 • den dieje, die daar. uuke is welke. Zukke is zulke
 • Ukke is hurken
 • meuleneir is een meikever
 • Zeemeleir is een zeurpiet
 • afgebrand erf in de Kloosterstraat, griebus, buurt op kalsdonk
 • wiedus, dat is vanzelfsprekend
 • bommeket is een stenen of ijzeren stuiter (knikker)
 • x
 • knikkers die niet rond waren en daarom niet goed rolden
 • tillekes zijn glazen knikkers
 • x
 • alikruiken,kersen, krikke is houtskool
 • x
 • x
 • x
 • rolde jij
 • de knikker stiekem met de voet nog een zetje gegeven
 • de knikker stiekem bij het rollen tegenhouden
 • vragen om de knikker om een voet te mogen verleggen
 • oovrenuut is opnieuw
 • knuusje foepe, de knikker met de vingers wegschieten
 • ouwers, als de knikker stuitte mocht deze niet verder
 • durris, uitroep van de speler die aan schot was.
 • Op zoad staon is winnen noch verliezen. Plurris, blut zijn
 • Flippen, misschot geven
 • Een betere positie kiezen om je tegenspeler te raken
 • de tegenstander raken die dan moet ophouden
 • Niet uitgeschakeld worden
 • Reejaol is sportief
 • x
 • x
 • x
 • pannen
 • tollekes, knol van de raap. Pollekes, handjes
 • uien, erwten, peren ( bepaald soort)
 • Geel graafbijtje, fluitje gemaakt van vliehout .kikkers
 • Baor, een overloopspelletje. Vlaoi is een soort verstoppertje
 • Vrouwemadestraat en omgeving
 • Bossage bij oude Rondweg, Visdonk, Vijfhuizenberg
 • x
 • Weet je wat er naast zitten, fout zijn ,is
 • x
 • Iemand die het niet zo nauw neemt, een bon vivant
 • Kaarten
 • x
 • telen, hard schreeuwen, optillen om gewicht te schatten
 • x
 • x
 • x
 • x

De tekst van het Roosendaals Lieke inclusief “vertaling”

Download hier het .PDF document Roosendaals Lieke vertaling