Kloek meej pielekes

In 2023 bestaat ut Roosendaols lieke (kloek meej pielekes) 100 jaar. Het carnavalsmotto van Tullepetaonestad in 2023 is dan ook: “Kende ’t lieke”
Kiske Dekkers schreef ’t lieke in 1923, Het carnavalsmotto van Roosendaal is dan ook een terecht eerbetoon aan “ons” honderdjarig Roosendaolsch Lieke!


Tekst “Kloek meej pielekes”

Download hier de tekst van  ’t Roosendaols lieke
Bekijk hier je meeziengboekske meej Roosendaolse liekes