Het Wapen van Roosendaal

Het wapen van Roosendaal mag met recht een oud wapen genoemd worden. Waarschijnlijk is het al aan het einde van de vijftiende of aan het begin van de zestiende eeuw ontstaan. Het is een zogenaamd ‘sprekend wapen’: de rozen in het gemeentewapen verwijzen naar de naam van de gemeente. De kleuren zilver (wit) en keel (rood) verwijzen naar de kleuren van de Heren van Breda en daarmee naar het feit dat Roosendaal van oudsher deel uitmaakte van het Land, later de Baronie van Breda.

In de loop der eeuwen is het gemeentewapen Roosendaal verschillende keren gewijzigd. Oorspronkelijk kende het wapen van de vrijheid Roosendaal en de heerlijkheid Nispen een schildhouder in de persoon van Sint Jan de Doper en telde het slechts één roos. In de loop van de zestiende eeuw verdween de schildhouder, werd een kroon toegevoegd en kreeg het wapen drie rozen in plaats van een. Naar de reden voor deze verdrievoudiging kunnen we slechts gissen. Mogelijk is het een gevolg van een ‘normaliseringcampagne’ in de Baronie: een onbekende hand voorzag dorpen die nog niet over een wapen beschikten van een wapen en paste ook bestaande wapens aan. Het resultaat was een flink aantal wapens waarin het getal drie een belangrijke rol speelde.

Rond 1700 veranderde het wapen van Roosendaal wederom van gedaante: naast de drie rozen kwam er een hartschild met een klimmende en gekroonde leeuw. Dit hartschild is afgeleid van het wapen van de familie Van Nispen en is dan ook waarschijnlijk het wapen van het dorp Nispen. De leden van de familie Van Nispen bekleedden magistraatsfuncties zoals schepen van Roosendaal en leenman in de omgeving van Nispen.

Bij de officiële vaststelling van het wapen in 1817 verdween om onbekende redenen de kroon. Het wapen bleef in deze vorm ongewijzigd tot 1997, het jaar waarin de gemeentes Roosendaal en Wouw werden samengevoegd tot één gemeente. Naar aanleiding hiervan volgde een herziening van het wapen en werd de oude kroon weer toegevoegd.

Het nieuwe wapen van Roosendaal werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 2 juli 1998 waarin het wapen als volgt werd beschreven: ‘In zilver drie dubbele rozen van keel; in een hartschild van zilver een leeuw van sabel, gekroond, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een houden kroon van tien parels waarop drie parels.’

Bron: roosendaal.nl

Gemeentewapen Roosendaal