55 jaar carnaval in Roosendaal

“In het kielzog van de Leut…” is de naam van een tentoonstelling die te zien is in Roosendaal. Aanleiding is het 55-jarig bestaan van de Stichting Carnaval Roosendaal.Expo over 55 jaar Stichting Carnaval Roosendaal

Naast de tentoonstelling organiseert de Stichting Carnaval Roosendaal op 3 februari de “Receptie 55” waarbij Tullepetaonen in de gelegenheid worden gesteld te feesten op het 55-jarig bestaan.

De festiviteiten in het kader van het 11e lustrum worden op 10 november 2013 feestelijk afgesloten met een uniek concert. Tevens wordt dan het boek “In het kielzog van de leut…!!!” gepresenteerd, met daarin de historie van Stichting Carnaval Roosendaal en de Roosendaalse carnaval.

In het boek ‘Carnaval!’ stelt auteur Rob van de Laar simpelweg dat Roosendaal vanaf 1959 een officiële carnavalsviering kent. Hij gaat daarbij kennelijk uit van het gegeven dat de Stichting Carnaval Roosendaal in dat jaar werd opgericht. Maar de start van die nieuwe stichting begint niet op een nulpunt. Eerder mogen we het een doorstart noemen van een organisatie die vier jaar eerder door het Oranje Comité op poten is gezet.

In 1955 trekt de eerste optocht; in 1956 al is er sprake van een boerenraad met een grootste boer, een eigen carnavalslied en een veldteken; in 1957 maakt prins Driek I, vergezeld van nar Sooi I en zijn boerenkapel “De Graspiepers”, zijn intocht op het Oranjebal.

In 1958 krijgt d’n òòg’eid voor het eerst een officiële ontvangst op het raadhuis. Op 11-11 van datzelfde jaar komen de boeren van het Oranje Comité nog in g’eim beraad bijeen om plannen te smeden voor het nieuwe carnavalsjaar.
Amper een maand later zitten alle genoemde elementen bij de “inboedel” die voorzitter Jos Rademakers op vrijdag 19 december 1958 overdraagt aan de nieuw gevormde ,,Stichting Carnaval Roosendaal’’. Die nieuwe stichting wordt dan op 4 februari 1959 ingeschreven in het openbaar centraal stichtingenregister en daarom wordt die datum vaak als geboortedag genoemd.

Bron: Roosendaalopinternet.nl

print